Anne-Marie van Meel is gefascineerd door fenomenen als herinneringen, herhaling, gelijkenissen en synchroniciteit. In haar werk probeert ze ‘universele’ herinneringen te gene- reren, herinneringen die voor iedereen en in alle tijden waar kunnen zijn. Vaak maakt ze dingen na, zoals ruimtes, meubels en situaties, in letterlijke zin, of als een ‘afgeleide van’. Van Meel onderzoekt hoe wij ons verbinden met de ruimte om ons heen, en hoe wij ons deze ruimte (kunnen) toe-eigenen. In de installaties gaan de verschillende elementen onderling verbanden met elkaar aan en vormen een constellatie, resulterend in een poëtische, intieme sfeer, als een replica van een sfeer die ergens/ooit werkelijk bestaan heeft. Of de werken zijn samenstellingen van elementen uit verschillende bronnen en concepten die geen directe verbinding hebben, maar samen een nieuwe context vormen. Ook kan het gaan om gebeurtenissen en acties die plaatsvinden tussen belangrijke historische events in – of er de opmaat van zijn: ‘tussenmomenten’. Kunnen handelingen, ruimtes en situaties ons verbinden met de historische ander? En waarin liggen de gelijkenissen tussen het nu en het verleden?. (SH) Anne-Marie werkt sinds 2016 bij OAZO in een atelier in Echtenstein in nauwe samen- werking met haar nieuwe buurman Robbert Weide.

Anne-Marie van Meel

Anne-Marie van Meel (NL, 1978)

anne-marievanmeel.nl/html/Anne-Marie_van_Meel.html

Why does it keep raining under my carpet Expected dance of the seatlegs 6 attachments Halfway between here and there

© 2018 Open Ateliers Zuidoost
Alle rechten voorbehouden